Warsztaty botaniczno-sensoryczne w Świetlica w Szczęsnem i w Świetlica w Zabłotni